top of page
REGRESYON NEDİR

 

 

Regresyonun kelime anlamı geriye, kaynağa dönmek demek. Bugün ilişki problemleri, iş hayatındaki tıkanıklıklar, hayattan keyif alamama, fobiler, öfke problemleri, kızgınlık, blokajlar vesaire yaşadığımız pek çok sorunun kaynağı çoğu zaman geçmiş hayatlarımızdan taşıdığımız, çözemediğimiz konuların bugüne yansımaları aslında. Geçmişte yaşanan ancak çözülmediği için ruh ile birlikte bugüne taşınmış olan ruhsal, fiziksel, duygusal kayıtlar bugün yaşamımızda tekrar ederek kendini gösteriyor ve bize çalışılması gereken konuları işaret ediyor ki şimdiki yaşamımızda çözebilelim.

 

Yaşam bir deneyim ve öğrenme alanı, öğrenmeden geçilen her deneyimin geçmişte kaldığını sanıyoruz ancak tekrar tekrar aynı paternleri yaratarak senaryoları tekrar ediyoruz. Değiştiremeden geçilen her kayıt yerine yeni deneyimi yaratıyor ve zaman zaman daha da büyüklerini yaratıyor ki artık görelim, anlayalım, yolunda gitmeyenleri fark edelim.

 

Regresyon terapisi bugün bilinçli farkındalığımızın dışında kalan deneyimlerin kayıtlarına ulaşıp, geçmiş hayatımızdan bugüne taşınan sorunların çözümüne araç olabileceği gibi, şimdi hayatımızda meydana gelmiş çocukluk travmaları, taciz, bir yakının ölümü dolayısı ile yaşanan bunalım, iflas, boşanma ve benzeri travmaların ya da olumsuz deneyimlerin etkilerini çözmek için de etkili bir yöntem. Örneğin bugün yaşanan bir özgüven sorunu çocukluğumuzdan kaynaklanıyor olabileceği gibi 400 yıl evvel yaşanmış, çözülmeyip bilinç altına kayıt olmuş bir başka yaşam deneyiminden de kaynaklanıyor olabilir. Regresyon terapisi, sorunun kökenine gidip onu kaynağından çözmemize yardımcı oluyor, kaynak nerede, hangi yaşam evresinde ise.

 

Geçmişin üzerimizde bıraktığı izler birer birer temizlendikçe bugünümüzü daha keyifle, daha bütünü kavrayarak ve daha derin anlayışla yaşamamız mümkün oluyor, hayatımızda kendimizin ve zaman zaman başkalarının da fark edebileceği olumlu değişimler meydana geliyor. Bağlı bulunduğumuz EARTH (European Association of Regression Therapists) regresyonun faydalarını şöyle sıralıyor: 

"Zihinsel açıklık, farkında olma hali, kendini anlama, başkalarını anlama, kısıtlayan inançlardan özgürleşme, içsel huzur, kendini kabullenme ve kendine güven, diğerlerini anlama ve olumlu duyguların ortaya çıkışı ve ifadesi, tıbben açıklanamayan; enerji düşüklüğü, gerginlik, sebebi bulunamayan ağrılar gibi psikosomatik rahatsızlıkların kaybolması vb. "

 

Ancak bütün bunlar için kişinin de kendi üzerine düşeni yapması gerekiyor; kendiyle ve tüm duygularıyla yüzleşmeye açık olması, regresyon çalışması sürecinde algıladığı, fark ettiği şeyleri hayata geçirmesi ve değişime kararlı olması önem taşıyor. Yani terapist ve danışan ortak çalışması olarak düşünebiliriz. Gerçekten değişime niyetli olan için hayata uygulamayı da kolaylaştırıyor aslında regresyon.

 

 

 

 

Hepimizin yolu aydınlık olsun!

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Bir seans nasıl olur?

 

Terapi başlamadan evvel danışan ile yaklaşık 20-25 dakikalık bir ön görüşme yapılır. Bu görüşme sırasında kişinin sorunları ve çözmek istedikleri hakkında konuşulur. Bazen birden fazla çözülmesi gereken konu olabilir bu durumda danışan için en öncelikli konudan başlanır. Diğer konular başka seanslara bırakılabilir. Bir konunun çözümlenebilmesi için ne kadar seans sayısı gerekebileceği danışandan danışana ve konunun o kişinin ruhunun ne kadar derinliklerine işlemiş olduğu ile orantılı olarak değişiklik gösterebilir. Bazen bir seansta rahatlama ve değişim yaşanabileceği gibi bazen 4-5 seans gerekebilir.

 

Regresyon Terapisi, danışan hafif trans halinde iken rahat, yatarak gerçekleşir. Seans esnasında danışman sorularla danışanı yönlendirir ancak kontrol danışandadır ve geçmişin hikayesi danışan gözlerini kapattıp bilinçli zihnini sessizleştirmeyi başardığında , bilinç altından çıkar. Seanslar ön görüşme ve değerlendirme ile birlikte yaklaşık 2-2,5 saat sürer. Seans bitiminde 15-20 dakikalık bir değerlendirme yapılır ve danışanın soruları cevaplanır.

 

Bir regresyon çalışması danışman ve danışan arasında gizlilik esasına dayanır. Seans esnasında ses kaydı yapılır ve bitiminde danışman tarafından gizlilikle korunur

bottom of page